พระราชบัญญัติรถยนต์ เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ครอบครองรถยนต์จำต้องทำความเข้าใจ เพราะเหตุว่าเกิดเรื่องที่เกี่ยวกับรับรองในเรื่องที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุคาดไม่ถึง รวมถึงการปกป้องแก่บุคคลที่เผชิญอุบัติเหตุด้วย ซึ่งเรื่อง พรบ รถยนต์เกิดเรื่องใกล้ตัวและก็มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของพวกเรามากมาย เพื่อทำความเข้าใจได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ในวันนี้ทาง CARSOME ได้เก็บเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ พรบ รถยนต์ ที่ควรจะทราบ มาฝากจ้ะ

พระราชบัญญัติรถยนต์ เป็นยังไง

พระราชบัญญัติรถยนต์ หรือ รับรอง พระราชบัญญัติ ที่พวกเราชอบได้ยินกันเสมอๆนั้นหมายคือ พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติ) ป้องกันผู้เผชิญภัยจากรถยนต์ พุทธศักราช2535 ซึ่งเป็นข้อบังคับบังคับที่ให้รถยนต์ทุกคันที่ลงบัญชีกับกรมขนส่งทางบกจำเป็นต้องจัดให้มีสัญญาประกันภัยอย่างน้อยที่สุดหมายถึงการทำประกันภัยภายใต้ข้อกำหนดของพ.ร.บ.ป้องกันผู้เผชิญภัยจากรถยนต์ หรือที่เรียกกันว่า สัญญาประกันภัย พระราชบัญญัติรถยนต์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความปกป้องแก่บุคคลผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ได้อย่างทันเวลา โดยไม่นึกถึงว่าบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นผู้ทำผิดหรือเปล่า

โดยพรบ รถยนต์ นี้ได้กำหนดให้ผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีชื่อในเล่มทะเบียนรถยนต์หรือผู้ครอบครองรถยนต์ในกรณีเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องยืดอายุพรบ ในทุกๆปี เพราะเป็นประกันภาคบังคับ รวมทั้งยังเป็นหลักฐานที่ต้องต่อการต่อภาษีรถยนต์ในทุกๆปีด้วย ถ้าเกิดในเรื่องที่ไม่ต่อพรบ จะนับว่ามีความผิดโดยชอบด้วยกฎหมาย

พระราชบัญญัติรถยนต์ ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

แนวทางการทำพระราชบัญญัติ หรือต่อพระราชบัญญัติรถยนต์นั้นปัจจุบันนี้สามารถทำเป็น 2 วิถีทางหมายถึงกรมขนส่ง ที่ทำการไปรษณีย์ ห้าง รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือหนทางออนไลน์ โดยขั้นตอนของการต่อพรบ รถยนต์ สามารถแบ่งได้ตามกรณีของรถยนต์ใหม่ที่แก่ไม่เกิน 7 ปีและก็รถยนต์ที่แก่เกิน 7 ปีขึ้นไป

แนวทางการต่อพรบรถยนต์ของรถยนต์ใหม่ที่แก่ไม่เกิน 7 ปี
ในกรณีที่เป็นรถยนต์ใหม่แก่ไม่เกิน 7 ปี สามารถนำเอกสาร สำเนาทะเบียนรถยนต์ หรือเล่มจริง และก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปสำนักงานรับบริการต่อพรบรถยนต์ใกล้บ้านได้เลยนะ
กรรมวิธีการต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ของรถยนต์ที่แก่เกิน 7 ปีขึ้นไป
การต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ของรถยนต์ที่แก่เกิน 7 ปีขึ้นไป จึงควรตรวจภาวะรถยนต์ก่อน โดยสามารถตรวจถึงที่เหมาะสถานที่ตรวจภาวะรถยนต์เอกชน (ตกรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม) ทุกหย่อมหญ้า ที่ได้เรื่องรับประกันจากกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งที่กรมขนส่งทางบกง ส่วนอัตราค่าเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติ สำหรับรถยนต์ ขึ้นกับจำพวกรถยนต์ โดยมีเนื้อหาต่อแต่นี้ไป

 • รถยนต์ขึ้นรถที่นั่งไม่เกิน 7 คน 600 บาท/ปี
 • รถยนต์ขึ้นรถเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,100 บาท/ปี
 • รถยนต์ขึ้นรถเกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 บาท/ปี
 • รถยนต์ขึ้นรถเกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 บาท/ปี
 • รถยนต์ขึ้นรถเกิน 40 ที่นั่ง 3,740 บาท/ปี
 • รถยนต์กระแสไฟฟ้า 600 บาท/ปี

ซึ่งการต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ จำเป็นจะต้องใช้เอกสารที่ไม่เหมือนกับแนวทางการทำพรบ รถยนต์ใหม่ เป็นต้นว่า

 • สมุดคู่มือขึ้นทะเบียนรถยนต์ตัวจริงหรือสำเนา
 • เอกสาร พระราชบัญญัติรถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองการตรวจภาวะรถยนต์ (ในกรณีที่รถยนต์แก่เกิน 7 ปีขึ้นไป)
 • เงินสำหรับอัตราภาษีรถยนต์ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช 2522
 • พระราชบัญญัติ รถยนต์ป้องกันอะไร ?
 • ในเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่ทำรับรองไว้ การปกป้องคุ้มครอง พรบ จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญๆดังต่อไปนี้

1. คุ้มครองปกป้องค่าชดเชยพื้นฐาน
สำหรับผู้ได้รับภัย ไม่ว่าจะเป็น คนขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินเท้า จะได้รับความป้องกัน เป็นค่าพยาบาลในกรณีเจ็บ แล้วก็ค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่จำเป็นจำเป็นต้องพิสูจน์ความผิดพลาด ซึ่งทางบริษัทรับรองจะใช้ให้แก่ผู้ได้รับภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ได้รับภัย ด้านใน 7 วัน ตั้งแต่แมื่อบริษัทได้รับคำเรียกร้อง ซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี เป็น

ค่ารักษา และก็รายจ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลดังที่จ่ายจริง แม้กระนั้นไม่เกิน 30,000 บาท/คน
กรณีผู้ได้รับภัยสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าเสียหายปริมาณ 35,000 บาท/คน
กรณีผู้เผชิญภัยได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งถัดมาได้สูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าทำขวัญรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท/คน
กรณีผู้เผชิญภัยเสียชีวิตภายหลังจากเข้าเยียวยารักษา จะได้รับค่าเสียหายไม่เกิน 65,000 บาท/คน
2. คุ้มครองป้องกันค่าสินไหมทดแทน
เป็นค่าปรับที่นอกจากค่าทำขวัญพื้นฐาน โดยบริษัทรับรองจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีผู้เผชิญภัยได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นข้างถูก จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ค่าพยาบาลรวมทั้งค่าทำขวัญอันอื่นที่ผู้ได้รับภัย สามารถเรียกร้องได้ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
สูญเสียอวัยวะ หรือพิการอย่างยั่งยืน บริษัทรับรองจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 – 500,000 บาท/คน
กรณีเสียชีวิต บริษัทรับรองจะชดเชยค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท/คน
ในเรื่องที่เข้ารับการดูแลรักษาในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายค่าทำขวัญรายวัน วันละ 200 บาท ปริมาณรวมกันไม่เกิน 20 วัน
พระราชบัญญัติรถยนต์ ต่อออนไลน์ได้มั้ย?
มองแนวทางต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ออนไลน์ถึงที่กะไว้: แนวทางต่อ พระราชบัญญัติ รถยนต์ออนไลน์กล้วยๆด้วยตัวเอง

ในขณะนี้การต่อ พรบ รถยนต์ก็มีแนวทางที่สบายขึ้น เพื่อช่วยทำให้ผู้ครอบครองรถยนต์ได้ต่อพรบ รถยนต์ ทันตามกำหนด ทุ่นเวลา แล้วก็ช่วยหลบหลีกการชำระค่าปรับด้วย ซึ่งการต่อออนไลน์นั้นสามารถทำเป็นที่เว็บกรมขนส่งทางบก
ข้อมูลที่จะต้องจัดแจงสำหรับเพื่อการต่อพรบ รถยนต์ออนไลน์

ข้อมูลทะเบียนรถยนต์
ข้อมูลสัญญาประกันภัยภาคบังคับ หรือ พระราชบัญญัติ ที่มีวันสิ้นอายุความปกป้องไม่น้อยกว่า 90 วัน
ซึ่งถ้าคนใดยังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้กระทำการสมัครสมาชิกสมาชิกใหม่ รวมถึงการกรอกข้อมูลการส่งเอกส